ZingUp
Giúp đỡ
Thông tin về wap
ZingUp.Net - là một Chương trang Web lưu trữ tập tin miễn phí cho điện thoại di động.
Những đặc tính:
-Upload từ máy tính / điện thoại;
-Khả năng upload từ Opera Mini
-Kích thước tập tin tối đa - 20MB
-Tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu.
-Tính năng mua mật khẩu bằng tiền ngân hàng .và còn nhiều tính năng hay nữa.
[Quay lại]

- ZingUp.Net
Free File Hosting | Google +

ZingUp.Net © 2013