ZingUp
Giúp đỡ
Sẵn sàng các định dạng
Upload được hầu hết các định dạng, ngoại trừ một số file trong đó tôi sẽ không nói :D.
Kích thước tối đa tập tin - 50МB.

[Quay lại ]

- ZingUp.Net
Free File Hosting | Google +

ZingUp.Net © 2013